Kontingent + Licens

Ét årlig kontingent udgør pt. 700 kr. Betales i september til klubbens bankkonto: 15512134012

Licens indløses af den enkelte spille på bordtennisportalen, licens skal kun indløses hvis man ønsker, at deltage i holdturneringen, samt div. stævner i ØBTU / DBTU regi.

Licens efter rating:
Under 1100 125 kr.
1100 – 1599 275 kr.
Over 1599 495 kr.