Kontingent + Licens

Ét årlig kontingent udgør pt. 700,- Betales i september på Klubbens girokonto: 2134012 eller Klubbens bankkonto: Reg.nr.: 1551 Konto: 2134012

Licens indløses af den enkelte spille på bordtennisportalen, licens skal kun indløses hvis man ønsker, at deltage i holdturneringen, samt div. stævner i ØBTU / DBTU regi.

Licens efter rating:
Under 1100 100 kr.
1100 – 1599 250 kr.
Over 1599 450 kr.