Om Pointstævner

Pointstævner er for nybegyndere, og er for børn i alle aldre.

Pointstævnerne finder sted 6 gang på en sæson (oktober – april), og består af 6 ordinære stævner, samt 1 finalestævne, som er spredt ud over sæsonen, med 3 før jul og 3 efter.  Stævnerne afvikles enten lørdag eller søndag formiddag og starter kl. 10:00. og har en varighed på ca. 3 timer.

De afvikles alle i kbh. området. Typisk i Hvidovre, Tårnby og Dragør. Når der spilles i Tårnby og Dragør, er der tradition for man samles på parkeringspladsen ved Frihedens Idrætscenter kl. 9:00, og kører afsted i samlet folk, på den måde sikre vi os, at alle får en kørelejlighed.

Spilsystemet foregår ved at man ved hvert stævne inddeles i puljer A, B, C, D osv. Man inddeles i niveau af 5-8 spillere pr. pulje, hvor man spiller alle mod alle, i bedst af 3 eller 5 sæt. Ved slutning af hvert stævne rykkes de to bedst placerede spillere fra hver pulje op, og de to dårligst placerede spillere rykkes ned. På denne måde sikres det, at man ved næste stævne, bliver placeret niveaumæssigt i den rigtige pulje, og begynder at få mere jævnbyrdige kampe.

Forældrenes hjælp er uvurderlig i denne sammenhæng, da stævnet ikke kan gennemføres, uden hjælp til notering af sæt scoren i de respektive kampe. 

Der vil ved hvert stævne være en præmie til alle puljevindere.

Inddelingen ved 1. stævne, sker ved en træner vurdering, hvilket ikke altid er lige let. Trænerne prøver, efter bedste evne, at placere alle i jævnbyrdige puljer.

Vi råder alle nye spillere i klubben at tilmelde sig sæsonens pointstævner, da det plejer at være en rigtig god måde, at lære sporten at kende!

Ved stævnerne vil der er altid være mindst én træner til stede.

Vil Du vide mere om stævnerne, er Du altid velkommen til at kontakte Kasper Hellinghus.

Det er naturligvis en forudsætning, at man er medlem i klubben og betaler kontingent – Deltagelse i stævnerne, er gratis.