Serie 1 – Kreds 5

 

Navn Telefon
Benno Brudnetzski 23 74 81 04
Bent Sjelle 40 50 30 96
Brian Kjærgaard 28 56 85 73
Michael Rocky 50 58 17 99
Ole Inselman Reserve
Ahn Pedersen Reserve

Følg holdet Her