Serie 4 – Kreds 22

Navn Telefon
Elin Carlstedt 60 60 67 37
Erling Hansen 36 49 01 10
Flemming Bloch 52 34 97 97
Jørn Larsen 61 79 69 19

Følg holdet Her