Veteran 50B

Navn Telefon
Carsten Nielsen 21 22 45 40
Frank Petersen 40 89 70 53
Ivan Hansen 22 94 74 85
Kenn Bjerre 22 23 46 70

Følg holdet her